Tarptautinis darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) projektas „Europos klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą“

01c66024735f3c99d9e44253ffc38634

Svarbiausias darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) tikslas – ugdyti kompetencijas, galinčias padėti įvertinti savo veiksmus bei jų socialinį, kultūrinį, ekonominį bei ekologinį poveikį savo aplinkai ir pasauliui. DVŠ ne tik integruoja į mokymo programą tokias temas kaip klimato kaita, skurdas ir darnus vartojimas, jis taip pat sukuria interaktyvią, į besimokantįjį orientuotą mokymo(si) aplinką.

Siekiant padėti Lietuvos ugdymo įstaigoms integruoti darnaus vystymosi švietimo temas, tokias kaip klimato kaita, žemės bei vandenynų tarša, besaikis vartojimas, lyčių lygybė, skurdas ir kt. tiesiogiai į ugdymo turinį bei kitas mokyklos gyvenimo sritis, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su partneriais Vokietijoje ir Kipre 2020–2021 metais įgyvendina Europos klimato iniciatyvą: Kartu už darnią mokyklą.

Projekte dalyvaujančių mokyklų pedagogai turės galimybę:

  • išbandyti tarptautinės ekspertų komandos sukurtą praktinį gidą, padedantį šiuolaikiškai ir įdomiai įtraukti darnaus vystymosi švietimą į mokyklų ugdymo programas / pamokas; giliau suprasti jo ugdomas kompetencijas, metodus ir veiklas.
  • tiesiogiai dalyvauti šio gido pritaikyme mokyklos poreikiams ne tik išbandant jame pasiūlytus metodus savo pamokose, bet ir pateikiant ekspertams savo pastabas ir pasiūlymus jo tobulinimui.

Dalyvaujančių mokyklų pedagogams 2021 metų kovo–balandžio mėnesiais bus organizuojami mokymai, kurie padės geriau suprasti darnaus vystymosi švietimo principus ir jų taikymo ypatumus bei suteiks daugiau žinių apie problemomis grindžiamą mokymą ir jo privalumus, didinant moksleivių įsitraukimą ir motyvaciją. Mokymų bei viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu mokytojus konsultuos ekspertai, bus kuriamas pedagogų, dirbančių su DVŠ, patirties dalijimosi tinklas.

Moksleiviai turės galimybę įsitraukti į Darnios mokyklos ambasadorių programą, o aktyviausi, kartu su jaunimu iš Vokietijos ir Kipro 2021 metų liepos-rugpjūčio mėn. dalyvauti tarptautinėje stovykloje, kur detaliau susipažins su klimato kaitos problemų sprendimo būdais bei diskutuos, kaip galėtų juos įgyvendinti savo bendruomenėse.

Projekto veiklas Lietuvoje organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Projektą finansuoja:

  • Vokietijos Federacijos Aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerija.

Projektui pritaria:

  • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
  •  LR Aplinkos apsaugos ministerija