Savivalda

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt

Mokyklos Taryba

Sprendžia visus esminius mokyklos klausimus. Mokyklos tarybą sudaro 3 mokinių tėvų atstovai, 3 pedagogų atstovai, mokiniams atstovauja išrinktas mokyklos tarybos narys. Mokyklos tarybai vadovauja mokytoja Romualda Bubelevičienė.

Romualda Bubelevičienė, pedagogų atstovė, pirmininkė
Ramunė Šmitienė, pedagogų atstovė, sekretorė
Leonas Kisielius, pedagogų atstovas, narys
RitaLevišauskienė , tėvų atstovė, narė
IrmaKrištopaitienė, tėvų atstovė, narė
Rita Visockienė, tėvų atstovė, narė
Vaiva Stankevičiūtė, mokinių atstovė, narė
MiglėKlimonytė, mokinių atstovė, narė
Ugnė Variakojytė, mokinių atstovė, narė
Vida Zakarauskienė, Kauno Šančių lopšelio-darželio direktorė, socialinis partneris.

Mokytojų taryba

Mokyklos mokytojų tarybą sudaro visi mokyklos pedagogai. Jai vadovauja mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas Violeta Čiuldienė.

Mokinių taryba

Mokykloje veikia mokinių taryba. Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems mokyklos mokiniams. Mokinių tarybos veiklą reglamentuoja mokinių tarybos nuostatai, kuriuos, suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius. Mokinių tarybą sudaro 5–10 klasių mokiniai (pageidautina – klasių seniūnai). Mokinių tarybos darbas organizuojamas mokinių tarybos nuostatų nustatyta tvarka. Mokinių taryba renkama vieneriems mokslo metams. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos pirmininkas, kurį atviru balsavimu išrenka mokinių tarybos nariai. Klasėse renkami klasių seniūnai. Jie renkami vieneriems mokslo metams klasės mokinių susirinkime atviru balsavimu.

Mokinių taryba:
• pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
• priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
• bendradarbiauja su mokyklos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
• inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą;
• padeda organizuoti rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją.

Būdami Mokinių tarybos nariais jaučiamės svarbūs ir atsakingi už tai, kas vyksta mūsų mokykloje. Savivalda ugdo mūsų sugebėjimą objektyviai vertinti situaciją ir ją keisti.

Akvilė Dembinskaite 5a kl.
Visockytė Eglė 5a kl.
Gytė Likaitė 5a kl.
Stasiūnaitė Karolina 6a kl.
Gabrielė Žuklevičiūtė 6a kl.
Modestas Rumševičius 7a kl.
Austėja Pipičiūtė 7a kl.
Skaistė Adomaitytė 7a kl.
Andrėja Bajoraitė 8a kl.
Lukošiūnaitė Kamilė 8a kl.
Miglė Klimonytė 8a kl.
Beatričė Savickaitė 8a kl.
Ula Vaizgelaite 8a kl.
Justina Krištopaitytė 9a kl.
Būtautaitė Vanesa 9b kl.
Vaiva Stankevičiūtė 10 a kl.
Austėja Levišauskaitė 10 a kl.
Paulina Kandratavičiūtė 10 b kl.
Evelina Griškonytė 10 b kl.

Darbo taryba

Rita Visockienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pirmininkė;
Ramunė Žičkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, sekretorė;
Romualda Bubelevičienė, geografijos mokytoja ekspertė, narė.

Atnaujinta: 2021-01-24