Pedagogai

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Kvalifikacinės
kategorijos
Kontaktai
1. Ausevičienė Laimutė aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
2. Bajorūnienė Vida aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
3. Brazdžiuvienė Nijolė aukšt. lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra mokytoja metodininkė 8 37 341509
4. Bubelevičienė Romualda aukšt. geografija geografija mokytoja ekspertė 867780447
5. Burinskienė Lina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
6. Ada Čaraitė aukšt. socialinė pedagogika vyr. socialinė pedagogė 8 677 80629
7. Marija Čiapaitė-Stankūnė aukšt. muzika muzika mokytoja 8-37 34 15 09
8. Edvardas Čiuldė aukšt. filosofija Filosofijos mokytrojas mokytojas 8-37 34 15 09
9. Čiuldienė Violeta aukšt. istorija istorija mokytoja ekspertė 8 37 341505
867781941
10. Dilienė Kristina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 37 345868
11. Dubosienė Rita aukšt. rusų kalba ir literatūra rusų kalba ir literatūra vyresnioji mokytoja 8-37 34 15 09
12. Dzemedzionkienė Jolanta aukšt. psichologė 867780882
13. Garbauskienė Irena aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
14. Gudunskienė Sandra aukšt. specialioji pedagogė Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė 867780829
15. Jakubonytė Edita aukštasis pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas 867780242
16. Kisielius Leonas aukšt. technologijos technologijos vyresnysis mokytojas 867780561
17. Liupkevičiūtė Vilma aukšt. fizika fizika mokytoja metodininkė 867781360
18. Eduardas Malevičius aukšt. Lotynų kalba vyr. mokytojas 8-37 34 15 09
19. Masionienė Danutė aukšt. biologija biologija mokytoja metodininkė 837 341509
20. Matelionienė Edita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 867782049
21. Miliauskienė Inga aukšt. matematika
informacinės technologijos
matematika
informacinės technologijos
vyresnioji mokytoja 867780310
22. Pagrandienė Ingrida aukšt. anglų kalba ir literatūra anglų kalba ir literatūra mokytoja metodininkė 867781648
23. Petrauskienė Reda aukšt. logopedė logopedė metodininkė 8 37 341509
24. Rakauskienė Inga aukšt. tikybos vyr. mokytoja tikyba 8 37 341509
25. Simanavičienė Nijolė Marijona aukšt. lietuvių kalba lietuvių kalba mokytoja metodininkė 8 37 341509
26. Rūta Simonavičienė aukšt. fizinis ugdymas fizinis ugdymas mokytoja metodininkė 8 37 341509
27. Renata Stasiukynaitė aukšt. Prancūzų kalba mokytoja metodininkė 8 37 341509
28. Stulpinienė Reda aukšt. dailė dailė mokytoja ekspertė 8 37 341509
29. Sūnelaitienė Jurgita aukšt. anglų kalba ir literatūra anglų kalba ir literatūra mokytoja ekspertė 867780071
30. Šitikovienė Vida aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas pradinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 341509
31. Šiugždienė Sonata aukšt. matematika matematika mokytoja metodininkė 867780871
32. Šmitienė Ramunė aukšt. lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra mokytoja ekspertė 867781153
33. Tamulevičienė Edita aukšt. technologijos technologijos mokytoja metodininkė 867780704
34. Tarkauskienė Egidija aukšt. etika etika mokytoja metodininkė 8 37 341509
35. Visockienė Rita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas vyr. mokytoja 867780308
36. Zinkevičiūtė Renata aukšt. vokiečių kalbos mokytoja vokiečių kalba 8 37 341509
37. Žemaitienė Evelina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
38. Žemaitienė Zita aukšt. istorijos mokytoja istorija vyr. mokytoja 8 37 341509
39. Žičkienė Ramunė aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 867781966
40. Žukauskienė Kristina aukšt. rusų kalba rusų kalba 8 37 341509
Atnaujinta: 2020-12-18