Komisijos

Vaiko gerovės komisija

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt

Pirmininkė — Jurgita Sūnelaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė.
Sekretorė – Ramunė Šmitienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Nariai:
Sandra Gudunskienė, vyresnioji specialioji pedagogė
Reda Petrauskienė, logopedė metodininkė
Jolanta Dzemedzionkienė, psichologė
Ada Čaraitė, socialinė pedagogė
Ingrida Pagrandienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Evelina Žemaitienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
Rita Visockienė, tėvų atstovė
Ignė Ožekauskaitė, visuomenės sveikatos specialistė

Korupcijos prevencijos komisija

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt

Pirmininkė — Jurgita Sūnelaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė.

Narai:
Ingrida Pagrandienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Inga Miliauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų mokytoja;
Rita Visockienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
Ada Čaraitė, socialinė pedagogė.

Viešųjų pirkimų komisija

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt

Pirmininkas — Leonas Kisielius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
Pirmininko pavaduotoja — Jurgita Sūnelaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė.
Komisijos sekretorė — Inga Miliauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų mokytoja.

Narai:
Sonata Šiugždienė, matematikos mokytoja metodininkė.
Edita Tamulevičienė – technologijų mokytoja metodininkė.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisija

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt

Pirmininkas — Ramunė Šmitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Sekretorius — Sandra Gudunskienė, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė.

Nariai:
Rita Visockienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Ingrida Pagrandienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
Rita Levišauskienė, tėvų atstovė.

Atnaujinta: 2021-02-08