Mokinių priėmimas

Registracija į Kauno mokyklas
• Registracija pradedama vykdyti nuo balandžio 15 d. 12 val. per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt
• Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.
• Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

Prašymų pateikimas
• Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje.

Priėmimas į mokyklas
• Asmenų priėmimą organizuoja ir vykdo mokykla.
• Komisija prašymus priimti mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmas klases išnagrinėja iki einamųjų metų birželio 10 d., o į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos.
• Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Pirmumas ir prioritetai priimant į priešmokyklinio ugdymo grupes, 1-4 kl., 5-8 kl., 9-10 kl.

Kauno m. savivaldybės ryšių su visuomene skyriaus informacija

Kaune startuoja atnaujinta registracija į mokyklas: daugiau pasirinkimų gyventojams

Balandžio 15-osios vidurdienį Kaune prasideda mokinių registracija į mokyklas. Tiesa, šiemet priėmimo tvarka bus kiek kitokia. Esminis pokytis – pakoreguota prioritetų eilė. Taip siekiama užtikrinti, kad visi Kauno moksleiviai patektų į jiems ar jų tėvams priimtiniausias bei patogiausias ugdymo įstaigas.

Pirmenybė – arčiau gyvenantiems

„Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad Kauno vaikai bei jų tėvai turėtų prioritetą renkantis norimą mokyklą, o visas atrankos procesas vyktų aiškiau ir teisingiau. Atnaujinus tvarką priėmimas tampa skaidresnis: kauniečiai, gyvenantys atokiau nuo mokyklos, įgyja pirmumo teisę prieš kitų savivaldybių gyventojus. Iki šiol to nebuvo. Dažnai mūsų miesto žmonės būdavo priversti vežioti vaikus į mokyklas kitame miesto gale, toli nuo namų. Vien dėl to, kad artimesnes įstaigas užpildydavo užmiesčio gyventojų atžalos. Tai ne tik nepatogu kauniečiams, bet ir nepalanku visam miestui, nes formuojasi transporto spūstys, gaištamas brangus žmonių laikas“, – teigė Kauno vicemerė Rasa Šnapštienė.
Pasak jos, su naująja tvarka miestas jokiu būdu neketina užkirsti kelio į Kauno mokyklas kitų savivaldybių gyventojams, tačiau pirmumas į jas patenkant turi būti suteiktas arčiausiai gyvenantiems.

Iki šiol pirmenybę turėdavo tik vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Kitaip tariant – jei gyvena netoli mokyklos. Likus laisvų vietų, toliau eilės tvarka buvo priimami vaikai iš visos Lietuvos. Dėl to dalis kauniečių, kurie gyvena tik šiek tiek toliau nuo norimos lankyti mokyklos, dėl vietos į ją konkuruodavo su visais kitais, ne vien Kauno, bet ir kitų savivaldybių gyventojais.

Nuo šiol iškart po pirmojo prioriteto arčiausiai gyvenantiems kauniečiams toliau įvesti du nauji – atokiau gyvenantiems kauniečiams ir galiausiai viso miesto gyventojams.
Taigi į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmas, penktas bei devintas klases užsiregistravus šalia mokyklos gyvenantiems kauniečiams, jeigu lieka laisvų vietų, toliau pirmenybė teikiama vaikams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Po pastarųjų – tiems, kurie gyvena ir toliau nuo mokyklos nutolusiose miesto vietose.
Į ugdymo įstaigą priėmus visus patekti norinčius Kauno miesto gyventojų vaikus, registruotis gali ir norintieji iš kitų savivaldybių.

Atkirtis fiktyvioms deklaracijoms

Numatyta ir dar viena naujovė. Jei prašymų iš mokyklai priskirtos teritorijos gyventojų būtų gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atitinkamai bus atsižvelgta į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ar mokykloje jau besimokančių auklėtinių broliams bei seserims.

Tai užtikrintų, kad vietas mokyklose gautų ne fiktyviai savo gyvenamą vietą mieste deklaravę kitų teritorijų gyventojai, bet realūs kauniečiai, kuriems ir priklauso pirmenybė rinktis ugdymo įstaigą.

Priėmimo prioritetų tvarka keičiasi ir besiruošiantiems į 11–12 klases. Pirmumas teikiamas mokykloje jau baigusiems 9–10 klases ir norintiems toliau mokytis ten pat. Likus laisvų vietų, toliau priimami visi kiti Kauno moksleiviai, o prioritetinė eilė sudaroma pagal gyvenamosios vietos deklaravimo mieste datą. Užsiregistravus visiems norintiems ir likus laisvų vietų, toliau į mokyklą priimami moksleiviai iš visos Lietuvos.

Analogiški prioritetai būtų taikomi ir pretendentams į Kauno gimnazijas. Tuo metu į specializuotas programas vykdančias mokyklas, kaip ir iki šiol, vaikai būtų priimami pagal jų gebėjimų vertinimo, stojamųjų egzaminų rezultatus.

Elektroniniai prašymai

Pateikti prašymus Kauno miesto gyventojams jau nebe pirmus metus tampa gerokai patogiau. Kauniečiai jau baigia pamiršti „naktinius budėjimus“ eilėse prie mokyklų durų. Nuo šiol viskas atliekama per elektroninę sistemą internete imokykla.kaunas.lt. Čia galima teikti prašymus į vieną arba dvi pasirinktas mokyklas.

Jeigu tarp pageidaujamų mokyklų nėra priskirtosios pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, informacinė sistema automatiškai ją parinks kaip papildomą variantą.

Registracija pradedama vykdyti nuo balandžio 15 d. 12 val. ir registruotis sistemoje leidžiama iki gegužės 31 d. Vėliau prašymus bus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

Mokykloms priskirtas aptarnavimo teritorijas galima rasti čia: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

Šiuo metu Kauno mokyklose mokosi 31,5 tūkst. moksleivių, iš kurių beveik 4,5 tūkst. – kitų savivaldybių gyventojai.

Dukas-MOKYKLOMS-01
Dukas-MOKYKLOMS-02
Dukas-MOKYKLOMS-003
Dukas-MOKYKLOMS-004

Mokinių priėmimo komisijos posėdžių 2021 m. grafikas:

Birželio 03 d. 14.00 val.
birželio 10 d. – 14.00 val.
birželio 22 d. – 14.00 val.
rugpjūčio 27 d. – 11.00 val.
Posėdžiai vyksta 4 kabinete.

Raštinės darbo laikas:
Darbo dienomis 8–17 val.

Atsakingo asmens
el. paštas – sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt
telefono Nr. 8 37 341509
arba kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui J. Sūnelaitienę, tel. Nr. 867780071

Mokyklos raštinės darbo laikas moksleivių atostogų metu:
I–IV – 8–16 val.
V – 8–16.30 val.

Planuojamų priimti mokinių skaičiai ir klasių komplektai:

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 9 klasė 10 klasė
Klasės 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
Mokinių skaičius 40 20 21 20 40 23 22 25 36 36

Tik sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis, kokius dokumentus (mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą, specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus) reikės pristatyti.

Padavusiems prašymus, rekomenduojame reguliariai domėtis svetainėje teikiama informacija.

Mokykla vykdo pradinio ugdymo programą (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo programos pirmąją (5-8 klasės) ir antrąją dalį (9-10 klasės).

Mokykloje veikia pailgintos dienos grupė, kurioje mokiniai užimti iki 17.30 val.

Priėmimo mokytis tvarka

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33.

Priimant į Kauno Šančių mokyklą – daugiafunkcį centrą 2020–2021 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija:
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą (1–4 klasės) (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5–8 klasės) (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (9–10 klasės) (PDF dokumentas)

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.

Mokiniai priimami mokytis pagal pradinio (1-4 klasės) ir pagrindinio (5-10 klasės) ugdymo programas.
• Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
• Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

Prašymai dėl priėmimo į mokyklą priimami mokyklos raštinėje.

Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, įforminamas sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisija

Pirmininkas — Ramunė Šmitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Sekretorius — Sandra Gudunskienė, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė.

Nariai:
Rita Visockienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Ingrida Pagrandienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
Rita Levišauskienė, tėvų atstovė.

Mokinių priėmimo komisijos posėdžių 2021 m. grafikas:

Birželio 03 d. 14.00 val.
birželio 10 d. – 14.00 val.
birželio 22 d. – 14.00 val.
rugpjūčio 27 d. – 11.00 val.
Posėdžiai vyksta 4 kabinete.

Įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo (PDF dokumentas)

Mokinių priėmimo į mokyklą nenuolatinės komisijos darbo reglamentas

Atnaujinta: 2021-02-02