Kraunasi...
Puslapis atnaujintas 2014-11-06
 
KONTAKTAI • • • Mokyklos pedagogų kontaktinė informacija
Vardas, Pavardė
Pareigos
Mobilus Nr.
El. paštas
Edita Jasiulevičienė
Raštinės vedėja
(837) 341509
Irena Tamošauskienė
Buhalterė
869822986
iruteta@gmail.com
Aiva Matulevičiūtė
Chemijos mokytoja
867780308
aivamatuleviciute@yahoo.com
Alina Breivienė
Muzikos mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
alina.breiviene@gmail.com
Andrius Kurienius
Dramos, choreografijos mokytojas
(8 37) 341509
Angelė Raižytė
Lietuvių k. mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
angelerai@yahoo.com
Asta Šivickytė
Socialinė pedagogė
867780629

astavilke2@gmail.com

Dalė Bubelienė
Lietuvių k. mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
dobilaite5@hotmail.com
Dalia Černiauskienė
Anglų k. vyr. mokytoja
(8 37) 341509
Danutė Masionienė
Biologijos mokytoja metodininkė
867781766
danutemasioniene@gmail.com
Diana Grinienė
Kūno kultūros vyr. mokytoja
(8 37) 341509
dianutei@yahoo.com
Edita Matelionienė
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
(8 37) 341509
Edita Tamulevičienė
Technologijų mokytoja metodininkė
867780704
edittamu@hotmail.com
Genė Višniauskienė
Matematikos vyresnioji mokytoja
(8 37) 341509
genvis@inbox.lt
Giedrė Poškaitienė
Pradinių klasių mokytoja
(8 37) 341509
g.poskaitiene@gmail.com
Ilona Gričialauskaitė
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
ilona.gricialauskaite@gmail.com
Inga Miliauskienė
Matematikos vyr. mokytoja
867780310
ingikei@yahoo.com
Ingrida Jatkauskienė
Bibliotekos vedėja
(8 37) 341509
ingridelei@yahoo.com
Ingrida Pagrandienė
Anglų k. vyr. mokytoja
867781648
pagrindai@gmail.com
Irina Šarienė
Visuomenės sveikatos specialistė
(8 37) 341509
irutesgon@yahoo.com
Jolanta Dzemedzionkienė
Psichologė
(8 37) 341509
jolantadz@gmail.com
Jurgita Sūnelaitienė
Anglų k. mokytoja metodininkė
867780071
jurgita72@yahoo.com
Laima Motiejūnienė
Etikos mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
motila2@gmail.com
Leonas Kisielius
Technologijų vyr. mokytojas
867780561
leonaskisielius@yahoo.com
Margarita Ordaitė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
ordaite.m@ksmc.lt
Milda Šimanauskienė
Matematikos mokytoja metodininkė
867780185
mildasima@yahoo.com
Nida Pečionaitienė
Kūno kultūros vyr. mokytoja
861684529
ltnidap@gmail.com
Nijolė Brazdžiuvienė
Lietuvių k. mokytoja metodininkė
868601088
smiltele4@gmail.com
Nilojė Simanavičienė
Lietuvių k. mokytoja metodininkė
861842042
nijosima@gmail.com
Ramunė Šmitienė
Lietuvių k. mokytoja ekspertė
867781153
ramunesmit@yahoo.com
Ramunė Žičkienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
867781966
Reda Stulpinienė
Dailės mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
aldas.reda@gmail.com
Renata Mažeikaitė
Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
mazeikaite.renata@gmail.com
Rita Dubosienė
Lietuvių k. mokytoja metodininkė, rusų k. vyr. mokytoja
867780242
rita.vandenis@gmail.com
Rita Dūdienė
Kūno kultūros mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
vaitkute.rita@gmail.com
Romualda Bubelevičienė
Geografijos mokytoja ekspertė
867780447
romabub@gmail.com
Sandra Verpečinskienė
Specialioji pedagogė, logopedė
867780829
verpecinskienesandra@yahoo.com
Sigutė Grigaliūnienė
Anglų k. mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
jugenda@gmail.com
Sonata Šiugždienė
Matematikos mokytoja metodininkė
867780871
sonata111111@gmail.com
Vesta Žiūraitienė
Tikybos mokytoja ekspertė
867780161
vesta@ziuraitis.lt
Vida Jasulaitienė
Kūno kultūros mokytoja metodininkė
867780499
vidute16@yahoo.com
Vida Zajankauskienė
Istorijos mokytoja metodininkė
867781704
vidazajankauskiene@gmail.com
Vilma Liupkevičiūtė
Fizikos mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
vilma.liup@gmail.com
Zita Čerškuvienė
Istorijos mokytoja metodininkė
(8 37) 341509
zita.guzaite@gmail.com