Inovatyvios technologijos

Mokykla didelį dėmesį skiria naujausių technologijų diegimui ugdymo procese. Pradinėse klasėse naudojamos inovatyvios technologijos: iMO kubai, interaktyvios grindys, robotikos ir NEULOG laboratorijos klasė, programavimui reikalingi robotukai, 3D klasė.

iMO KUBAI

imo

TRYS MOKYMO(SI) METODIKOS

Mes išskiriame tris mokymo metodikas: dinaminį sėdėjimą, aktyvųjį mokymąsi ir aktyvųjį skaitmeninį mokymąsi.

DINAMINIS SĖDĖJIMAS

Pati paprasčiausia metodologija – dinaminis sėdėjimas. Kaip jau žinome, kad ne visos kubo plokštumos yra lygios. Sėdėdami ant šių kubų vaikai žymiai daugiau juda. Jeigu sėdime ant įgaubtos kubo dalies, išgaubtoji dalis yra ant žemės, vaikas gali siūbuoti ir nuolatos judėti klasėje netrukdydamas kitiems mokiniams. Vaikams yra itin sunku išsėdėti standartinėse kėdėse ir tokia aplinka juos verčia jaustis nejaukiai, nenatūraliai ir suvaržytai. Interaktyvieji kubai „iMO“ yra puiki priemonė suaktyvinti vaikų fizinį judėjimą pamokoje tiesiog naudojant juos vietoj standartinių kėdžių.

DS

AKTYVUS(KINESTETINIS) MOKYMASIS

Galima panaudoti bet kurią interaktyviųjų kubų „iMO“ plokštumą. „iMO“ gali būti naudojamas:
• Fiziniams pratimams, kurie padidintų vaikų širdies ritmą (ne trumpiau nei 5 min.).
• Trumpiems fiziniams pratimams, pažinimo iššūkiams arba naudoti abiejų kombinaciją. Šių užsiėmimų tikslas – kad smegenys gautų kuo daugiau deguonies ir kad pamokose būtų didesnė įvairovė.
• Užsiėmimams, kurie gali būti sujungti su specifiniu mokymosi turiniu.

Šiuos aktyvaus mokymo metodus galima naudoti mokantis matematikos, kalbų, balansinių pratimų ar sprendžiant galvosūkius. Iš tiesų, nėra ribojimo, kur galima naudoti kubus „iMO“. Kiekvienoje mokymo srityje galima rasti specifinį pritaikymą.

SKAITMENINIS AKTYVUS (KINESTETINIS) MOKYMASIS

Akimirksniu galima transformuoti interaktyvųjį kubą „iMO“ į skaitmeninę mokymosi aplinką, pridėdant judėjimo sensorių. Transformavus „iMO“ į skaitmeninę aplinką mokiniai į klausimus atsakinėja judindami „iMO“ kubus. Mokytojas užduoda klausimą ir pateikia pasirinkimo variantus. Viena iš plokštumų reiškia vieną iš atsakymo variantą. Jeigu vaikas atsisėda ant plokštumos, reiškiančios teisingą atsakymą, programa tai parodo, o jeigu neteisingą – taip pat. Klausimai gali būti užduodami spontaniškai, jiems galima ruoštis iš anksto. Vaikus tokie užsiėmimai itin įtraukia, o naudodami judesį vaikai geriau įsimena mokomuosius dalykus.

SE

INERAKTYVIOS GRINDYS

Šios interaktyvios grindys turi didelę edukacinę vertę. Grindys padarytos taip, kad vaizdo paviršius reaguoja tik į specialius rašiklius, todėl vaikas gali užsilipti ant vaizdo ir programa niekaip nereaguoja ir netrukdo edukacinio proceso.

Į kompiuterį yra įdiegta „Windows“ operacinė sistema, todėl galima naudoti bet kokį interaktyvųjį turinį, programą, žaidimus, kurie veikia „Windows“ operacinėje sistemoje.

IG

3D KLASĖ

3D KLASĖ YRA PUIKUS VIZUALIZIJOS MOKYMO ĮRANKIS MOKYMUI BENDRADARBIAUJANT. DISKUSIJOS IR INTELEKTUALŪS POKALBIAI GIMSTA NATŪRALIAI.

3D turinį sudaro interaktyvūs 3D objektai fizikos, chemijos, biologijos, geografijos, matematikos pamokoms. Visi turinio objektai neturi jokių tekstinių ar garsinių elementų, todėl kiekvienas mokytojas gali prisitaikyti šiuos objektus pagal dėstomą dalyką, klasę ar vaikų gebėjimus. Ką galima daryti su 3D turiniu:
• Kurti nestandartines pamokas ir taip gauti maksimalią naudą iš mokymo(si) proceso.
• Mokiniams kurti turinį kitiems mokiniams. Juk daugiausiai išmoksti tada, kai mokai kitus.
• Daryti interaktyvias anotacijas 3D turinyje!!!
• Kurti vaizdo klipus, pamokas (vaizdo klipus labai lengvai galite kurta HD 2D formatu ir 3D).
• Kurti vaizdo klipus naudojant „Microsoft Office“ papildiniu „Mix“ ir įkelti sukurtas pamokas į internetą bei dalintis su mokyklos ir tėvų bendruomene.

3D

LABORATORINĖ ĮRANGA NEULOG

Vaikai labiausiai nori pažinti pasaulį: jiems visada kyla klausimų, jie visada klausia, kodėl, kaip ir iš ko? Atsakyti į šiuos klausimus galima dvejopai: tiesiog pasakyti, kad taip yra, ir viskas, arba jiems parodyti. Žmonės sako, kad geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti. „Neulog“ laboratorinė įranga yra būtent tai – mokytojas gali parodyti, kaip ir kodėl veikia fizikos, chemijos, biologijos ar kitokie fundamentalūs aplinkos dėsniai.

Neulog yra unikalus tuo, kad matuokliai susijungia tarpusavyje į grandinę, ko neturi nė vienas gamintojas pasaulyje. Neulog matuoklius (sensorius) galima naudoti kartu su Neulog robotika, kas taip pat yra unikalu. Naudojant Neulog robotiką galima naudoti ir Neulog matuoklius (sensorius).

33 paruošti fizikos eksperimentai, 18 paruoštų biologijos eksperimentų, 18 paruoštų chemijos eksperimentų, 7 paruošti aplinkos eksperimentai bei 21 eksperimentas su „Panda Multi-Se“ mažiesiems.

LA

Atnaujinta: 2021-06-15