Klasikinis ugdymas. Dalykų integracija: istorija – muzika – dailė – emocinis ugdymas

Klasikinio ugdymo tikslas – išugdyti vakarietiško mentaliteto išsilavinusį, įgijusį platų kultūros akiratį, kūrybingą žmogų, įgalintą kompetentingai ir kūrybiškai reflektuoti praeities ir dabarties kultūrų santykį ir išlaikyti individo ir visuomenės tarpusavio įsipareigojimų pusiausvyrą.

9 klasėje per istoriją mokiniai mokosi apie 19 a. vykusį italų išsivadavimo judėjimą. Kovai už Italijos suvienijimą vadovavo karbonarai, „Jaunoji Italija“ ir kitos organizacijos. Aptaria romantizmo sąvoką ir žymiausius romantizmo menininkus, vienas iš jų – kompozitorius Džiuzepė Verdis. šūkis „Viva VERDI“, plačiai naudotas Italijoje sukilimo prieš austrus metu, reiškė Vittorio Emanuele Re D‘Italia ( Viktoras Emanuelis, Italijos karalius). Tuo metu buvo labai populiari Verdžio opera ,,Nabukas“, ypač žymioji žydų vergų choro arija „Va, pensiero“, kurioje dainuojama apie prarastos tėvynės ilgesį, ji stipriai prisidėjo prie pačių italų bendrumo jausmo ir Italijos suvienijimo (Risorgimento) XIX a. viduryje. Kalbėdami apie Italijos išsivadavimo kovas, prisiminė ir Lietuvos istoriją, neseniai minėtus Sausio 13-osios įvykius.

Temos refleksijos metu mokiniai klausė ,,Nabuko“ vergų choro arijos, o vėliau savo įspūdžius ir jausmus vaizdavo piešiniuose: