Dirbame Europai

logo-dirbame-erasmus

„Erasmus+“ tarptautinis strateginės partnerystės projektas, kuriuo siekiama skatinti inovacijas, keitimąsi patirtimi ir žiniomis tarp keturių projekte dalyvaujančių mokyklų.

Projekto interneto svetainė Working for Europe

Vykdoma nuo 2018-09-01 iki 2020-08-31.

Mokykla koordinatorė – Carl-Russ-Schule, Vokietija
Mokyklos partnerės:
Kauno Šančių mokykla – daugiafunkcis centras, Lietuva
Agrupamento de Escolas D. Luis de Atalde, Portugalija
Second Gymnasio Kalampakas, Graikija

Projekto aprašymas

Projektą vykdo keturios mokyklos, kuriose mokosi ir specialiųjų poreikių moksleivių. Projekto dalyvių mokinių amžius 14- 17 metų. Svarbiausias šios veiklos tikslas – plėtoti asmenybės galias, parengti žmogų gyvenimui visuomenėje sparčiai kintančiomis sociokultūrinėmis sąlygomis. Projekto dalyviai atlikdami įvairias numatytas veiklas ugdysis savivertę, mokysis atpažinti savo gebėjimus, aiškinsis įsidarbinimo, stabilumo, demokratiško ir atsakingo dalyvavimo socialiniame gyvenime galimybes. Mūsų pagrindinis siekis susipažinti su regioninėmis darbo sritimis ir suprasti, kaip svarbu įgyti kvalifikuotą profesiją, užmegzti darbinius santykius tarp skirtingų šalių.

Partnerinių mokyklų susitikimuose dalyvaus po du mokinius ir mokytojus iš kiekvienos šalies.

Projekto temos –

1. Mano miestas – mano aplinka
2. Ką ir kaip dirbo mano seneliai?
3. Kaip mano tėvai uždirba pragyvenimui?
4. Kaip technologijų pažangos dėka pasikeitė tėvų ir senelių darbo būdai ir sąlygos.

Šias temas projekto dalyviai nagrinės užsiėmimų metu. Visa surinkta medžiaga bus pateikta internetinėje projekto svetainėje. Mokinai lankysis vieni kitų mokyklose, bendradarbiaus, o dvi dienas praleis mokydamiesi šalies, kurioje svečiuosis, tradicinių amatų. Susitikimų metu susipažins ir su partnerių šalies kultūros paveldu.

Ilgalaikiai tikslai

1. Užmegzti tarpmokykliniai kontaktai leis susipažinti su kitų šalių kvalifikuoto darbo aplinka, bus sudaryta galimybė ilgalaikiams santykiams ir būsimoms stažuotėms.

2. Suteikti mokiniams paramą renkantis būsimą profesiją.

3. Patirtį ir žinias, įgytas kitoje kultūroje, mokiniai pritaikys gyvenime priimdami savarankiškus sprendimus, mokysis įveikti kliūtis, ugdys saviraišką.

Projekto naujienos


Erasmus+ projekto ,,DIRBAME EUROPAI“ virtualus susitikimas

2021 m. gegužės 31 d. – birželio 4 d.

Gegužės 31 d. – birželio 4 d. vyko keturių šalių: Graikijos, Portugalijos, Vokietijos ir Lietuvos, mokinių ir mokytojų virtualus projektinis susitikimas. Tai jau paskutinis susitikimas, kurio metu apibendrinome tai, ką nuveikėme per trejus metus. Pandemija sustabdė galimybę susitikti gyvai, tačiau bendravimas visą laiką vyko nuotoliniu būdu. Susitikimo metu kiekvieną dieną veiklas organizavo vis kita šalis. Kalbėjome apie populiariausias tos šalies profesijas, profesijų tradicijas, skaitmenizacijos įtaką joms. Aptarėme darytas apklausas apie mokinių svajones, kuo jie nori būti, kaip ruošiasi savo būsimai profesijai. Projektas artėja į pabaigą, belieka apibendrinti tai, ką nuveikėme.


Erasmus+ projekto ,,Dirbame Europai“ mokinių ir mokytojų susitikimas Graikijoje

2019 m. lapkričio 4-9 d.

Kauno Šančių mokyklos – daugiafunkcio centro trys mokytojos ir dvi moksleivės lapkričio 4-9 d. dalyvavo Graikijoje 2-joje Kalampakos gimnazijoje vykusiame mokinių ir mokytojų mainų susitikime, kurio dalyviai projekto partneriai iš Graikijos, Portugalijos, Vokietijos ir Lietuvos. Keturių šalių mokiniai ir mokytojai toliau tęsė projektinę veiklą – šio susitikimo tema ,,Kaip ir ką dirba mūsų tėvai“ .

Pirmą dieną po šventinio sutikimo ir priimančios mokyklos pristatymo jau prasidėjo projektinė veikla. Kiekvienos šalies moksleiviai pasakojo, kaip jie savo mokyklose domėjosi, kuo dirba mokinių tėvai, kokie jų jų profesijų ypatumai. Vieni pristatė, kuo dirba jų pačių tėvai, kiti aptarė, kokių profesijų daugiausia tarp mokyklos mokinių tėvelių. Visi drauge palygino, kaip keitėsi senelių ir jų tėvų darbo ypatumai. Vėliau Kalampakos miesto bibliotekoje įvyko video konferencija su dr. Odiseos Illiopoulos, kuris dirba atsakingą darbą JAV saugumo tarnyboje. O. Illiopoulos projekto dalyviams papasakojo, kaip keitėsi žmogaus galimybės ir užimtumas per pastaruosius šimtą metų. Papasakojo, kokios naujovės mūsų laukia ateityje, kokių profesijų daugiausia prireiks, kodėl labai svarbu mokytis užsienio kalbų ir informacinių technologijų.

Kitomis dienomis buvo organizuotos pažintinės edukacinės išvykos. Kalambaka yra nuostabioje vietoje šalia Meteoros, kuri garsėja vienuolynais. Ekskursijų metu projekto dalyviai ne tik turėjo galimybę pasigėrėti nuostabiais peizažais, aplankyti vienuolynus, statytus nuo 14a. , bet ir susipažinti, ką ir kaip nuo senų laikų dirbo vienuolai: vieni buvo raštininkai, jų rankraščiai- manuskriptai - dažniausiai rašyti ant popieriaus, papiruso ar vaškinio popieriaus naudojant įvairių rūšių rašalą. Kiti užsiėmė bitininkyste ir vyndaryste. Didžiausiame Meteoros vienuolyne galima pamatyti senovinių rankraščių pavyzdžių, taip pat ir įvairių darbo įrankių.

Projekto dalyviai lankėsi ir Kalambakos heleninės kultūros muziejuje, kuriame taip pat apžiūrėjo didžiulę senovinių ranka rašytų knygų parodą, pasėdėjo kelių šimtmečių senumo mokykliniuose suoluose, sužinojo, kaip seniau vyko pamokos, kokios buvo mokyklinės priemonės. Muziejaus vadovė papasakojo, kokie jau Antikos laikais buvo populiarūs žaislai, kaip jie buvo gaminami anksčiau ir kaip gaminami dabar. Ne mažiau įdomu buvo ir Bizantinių ikonų dirbtuvėje ,,Zervopoulos”. Čia edukacinio užsiėmimo metu visi galėjo ne tik stebėti įvairius ikonų gamybos etapus, bet ir patys pamėginti kurti savo ikoną.

Susitikimą paįvairino ir išvykos į Verginos archeologinį muziejų bei antrą pagal dydį Graikijos miestą Tesalonikus. Vergina geriausiai žinoma kaip senovės Aigai, pirmosios Makedonijos sostinės, vieta. Kasinėjimai atskleidė daugelio Makedonų karalių laidojimo vietas, įskaitant Pilypo II, Aleksandro Didžiojo tėvo, kapą, kuris, priešingai nei daugelis kitų kapų, nebuvo apiplėštas. Verginos archeologinis muziejus yra vienas iš svarbiausių muziejų Graikijoje.

Paskutinę susitikimo dieną buvo aptarta tolimesnė veikla, numatyti darbai, kuriuos reikės atlikti iki kito susitikimo Portugalijoje, Penišės gimnazijoje. Dabar projekto dalyviai domėsis, kokių profesijų daugiausiai reikės ateityje, tirs, kuo nori tapti partnerinių mokyklų mokiniai, atliks įvairius testus, padedančius nustatyti, kokia profesija geriausiai kiekvienam tinkanti pagal pomėgius ir gebėjimus.


Tarptautio Erasmus+ projekto „Dirbame Europai“ mokinių projektinis susitikimas Vokietijoje

2019 m. birželio 24-29 d.

Birželio 24-29 dienomis į projektinį susitikimą Solingen mieste, Vokietijoje susirinko mokiniai ir mokytojai iš keturių projekte dalyvaujančių mokyklų: Vokietijos, Portugalijos, Lietuvos ir Graikijos. Mūsų mokyklą atstovavo 7a klasės mokinės Urtė Eivaitė ir Justina Krištopaitytė. Jos, kartu su socialine pedagoge Sigita Davidoniene ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Sūnelaitiene, visą savaitę dalyvavo projektinėse veiklose, lavino savo anglų kalbos įgūdžius, pristatė parengtą darbą apie mūsų senelių tradicinius darbus, susipažino su populiariu kalvio amatu, jo subtilybėmis, išbandė kalvystės meną bei pačios pagamino pirmąją metalo skulptūrą, aplankė žymias miesto peilių gamyklas. Merginos puikiai demonstravo savo darbo komandoje įgūdžius tiek darbo proceso metu, tiek laisvalaikio veiklose plaukiant baidarėmis bei vakarais žaidžiant sportinius žaidimus. Laisvalaikiu susipažino su Kelno miesto įžymybėmis, lankėsi šokolado muziejuje. Iš projektinio susitikimo grįžo ne tik praturtėję savo žiniomis apie populiarias Vokietijos profesijas, susipažinę su Solingen ir Kelno miesto lankytinomis vietomis, bet ir skaniai pasmaguriavę tikro vokiško šokolado.


Dirbame Europai

2019 m. kovo 11–16 d.

Projekto trumpalaikis mokinių ir mokytojų mainų susitikimas vyko Kaune kovo 11–16 dienomis. Atvyko svečių iš trijų partnerinių šalių mokyklų: Carl-Russ-Schule, Vokietija; Agrupamento de Escolas D. Luis de Atalde, Portugalija; Second Gymnasio Kalampakas, Graikija. Mokiniai iš Graikijos, Vokietijos ir Portugalijos gyveno mokinių šeimose. Projekto vienas iš tikslų yra susipažinti su įvairiais amatais, kaip jie vystosi šiandieniame pasaulyje. Mokiniai turi išsiaiškinti, kaip vieną ar kitą amatą dirbdavo seniau ir palyginti, kaip šios profesijos atstovai dirba šiandien, tad tokia kryptim ir buvo organizuotos visos projektinės susitikimo veiklos.

Pirmą susitikimo dieną mokykloje „Erasmus+“ projekto ,,Dirbame Europoje" dalyviai po sutikimo mokyklos Aktų salėje ir mokyklos pristatymo turėjo lietuvių kalbos pamoką, kad galėtų suprasti pagrindinius lietuviškus žodžius, abėcėlės savitumą. Vėliau vyko keramikos užsiėmimas. Jo metu mokiniai iš molio lipdė puodynėles ir puodelius, vadovė aiškino, kaip dirbti, kaip vėliau bus apdoroti degimo krosnyje mokinių darbai. Kadangi mokykloje daug dirbama su naujosiomis technologijomis, projekto dalyviams taip pat buvo organizuoti užsiėmimai robotikos ir 3D klasėje. Popiet vyko pažintinė ekskursija po su Kauno senamiestį ir edukacinis užsiėmimas ,,Nulipdyk koklį“ – jo metu mokėsi lipdyti koklius Kauno pilyje.  Pirmiausia susipažino su Kauno senamiestyje rastais archeologiniais XV–XVII a. radiniais, pamatė, kokias gražias koklines krosnis turėjo miestiečiai, bajorai ir LDK valdovai. O vėliau kūrybinėse dirbtuvėse galėjo patys išbandyti viduramžių amatininko profesiją ir iš molio nusilipdyti suvenyrinį koklinės krosnies fragmentą ir jį dekoruoti.

Antrą susitikimo dieną „Erasmus+“ projekto ,,Dirbame Europoje" dalyviai susipažino su senąja Lietuvos sostine Trakais ir dabartine - Vilniumi. Trakų pilyje taip pat turėjo edukacinį užsiėmimą, kurio metu sužinojo ne tik kokį vaidmenį Trakai ir pilis turėjo Lietuvos istorijoje, bet ir kokie amatai buvo vystomi šioje pilyje, apylinkėse ir kokie tradiciniai išliko iki šių dienų. Senojoje kibininėje visi pasivaišino kibinais. Na o Vilniuje taip pat ekskursija vyko ne tik apie istoriją, bet ir apie Vilniaus amatų įvairovę. Mokiniai netgi žaidė edukacinį žaidimą – naudodamiesi Vilniaus senamiesčio žemėlapiu turėjo surasti gatves, kurių pavadinimai susiję su amatais: Stiklių, Puodžių gatvė ir kt.

Trečią susitikimo dieną „Erasmus+“ projekto ,,Dirbame Europoje" dalyviai susipažino su duonos kepimu. Rumšiškių liaudies buities muziejuje edukacinio užsiėmimo „Darbštus duoną gamina, tinginys vargą augina" metu ne tik išklausė pasakojimo, kaip senovėje buvo kepama duonelė, bet ir patys prisidėjo prie šio proceso - kiekvienas galėjo suminkyti savo kepaliuką ir iškeptą pasiimti su savim. Na o vieną didesnį kepaliuką, dar šiltą, gardžiuodamiesi suvalgė užsitepdami sviestu, grikių medumi ir užgerdami gardžia mėtų arbata. Kol duonelė kepė, edukatorės pamokyti visi smagiai pažaidė senoviškų lietuvių žaidimų, paklausė dainų. Na o po pietų projekto dalyvių laukė ekskursija į šiuolaikinę modernią kepyklą ,,Gardėsis". Ši tarptautinei ,,Fazer" kompanijai priklausanti kepykla gamina įvairiausius duonos gaminius, kepa pyragus ir t.t. Šiandien žmogų kai kuriuose etapuose jau keičia ir robotai. Tad projekto dalyvai turėjo galimybę palyginti, kaip duonelė buvo kepama anksčiau ir kaip kepama šiandien.

Paskutinę Erasmus+ projekto ,,Dirbame Europai" mokytojų ir mokinių mainų susitikimo dieną dalyviai išmėgino dar porą senovinių lietuviškų amatų. Mokėsi senovinės skrynių puošybos ir juostų audimo. O penktadienio vakarą projekto dalyviai ir Šančių mokyklos bendruomenės nariai susirinko į etnografinę vakaronę. Jos metu Erasmus+ folkloro grupė ,,Ratilėlis“ padainavo dainų apie darbą, mokė įvairių lietuviškų žaidimų ir šokių, susijusių su darbo tema. Ne tik svečius supažindinome, bet ir patys prisiminėme, kaip mūsų protėviai paįvairindavo sunkias darbo akimirkas. Vakaro pabaigoje atėjo atsisveikinimo akimirka. Visi projekto dalyvai gavo sertifikatus ir atminimo dovanėles bei Šančių mokyklos marškinėlius.


Pirmasis Erasmus+ projekto susitikimas Portugalijoje

2018 m. spalio 23 d.

Erasmus+ projekto ,,Dirbame Europai'' pirmasis susitikimas Portugalijoje, Penishe Agrupamento de Escolas D. Luis de Ataide mokykloje vyko š.m. lapkričio 1-3 dienomis. Čia susirinko mokytojai aptarti naujojo projekto veiklas, tikslines grupes – nuspręsti, kokio amžiaus mokinius įtrauks į projektinę veiklą, kiek mokytojų ir mokinių dirbs.

Šiame susitikime dalyvavo trys mūsų mokyklos mokytojos: direktoriaus funkcijas atliekanti direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir istorijos mokytoja Violeta Čiuldienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir lietuvių kalbos mokytoja Ramunė Šmitienė bei pradinių klasių ir anglų kalbos mokytoja Rita Visockienė. Tris dienas mokytojai diskutavo, dirbo Etwining erdvėje. Sudarytas projekto veiklų ir renginių planas, numatytos mobilumų datos ir užsiėmimai.

Susitikimo pabaigoje Portugalijos mokyklos mokytojai naujuosius partnerius supažindino su nuostabiomis Penishe apylinkėmis, gražiausiomis vietovėmis prie vandenyno.

Antrasis susitikimas, kuriame dalyvaus ne tik mokytojai, bet ir po du mokinius iš kiekvienos partnerinės mokyklos, vyks kitų metų kovo 11 - 16 dienomis.

Atnaujinta: 2021-06-12