Atmintinė mokiniams ir tėvams dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių mokykloje

 

Parengta pagal LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendacijas.

Ugdymo procesas mokykloje bus organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus: maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

Pamokose negali dalyvauti mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.

Jei vaikui pasireiškė karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, tėvai į pamokas jo neleidžia ir nedelsdami informuoja klasės vadovą. Jei mokinys blogai pasijuto mokykloje, jis nedelsdamas kreipiasi į klasės auklėtoją arba administracijos atstovą.

Jei vaikui ar jo šeimos nariui nustatytas COVID-19 atvejis arba esate privalomoje izoliacijoje, nedelsdami praneškite klasės vadovui ar mokyklos administracijai.

Į mokyklą įeidami mokiniai dėvi kaukes. Mokiniai privalo laikytis 1 m. atstumo atviroje erdvėje ir 2 m. atstumo uždarose patalpose, o jei to neįmanoma užtikrinti, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), vengti kontakto su kitos amžiaus grupės mokiniais.

Tėvai atsakingi už tai, kad mokiniai turėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

1 – 4 klasių mokiniai mokosi pirmame aukšte. Naudojasi pagrindiniu įėjimu ( nuo Nemuno pusės)

5 – 8 klasių mokiniai mokosi antrame aukšte. Naudojasi įėjimu iš kiemo pusės ( prie sporto salės)
5a klasė – matematikos kabinete (23 kab.)
5b klasė – istorijos kabinete (22 kab.)
6a klasė – matematikos kabinete (21 kab.)
7a klasė – lietuvių k. kabinete (19 kab.)
8a klasė – matematikos kabinete ( 20 kab.)

9 – 10 klasių mokiniai mokosi trečiame aukšte. Naudojasi įėjimu iš kiemo pusės ( prie technologijų dirbtuvių)
9a klasė – lietuvių kalbos kabinete (36 kab.)
9b klasė – anglų k. kabinete (30 kab.)
10a klasė – geografijos kabinete ( 31 kab.)
10b klasė – rusų k. kabinete (32 kab.)

• Svečiai į mokyklą įleidžiami pro pagrindinį įėjimą (nuo Nemuno pusės). Privalo dėvėti apsaugines kaukes.

• Ilgosios pertraukos metu 9-10 klasių mokiniai gali pareiti valgyti į namus tėvams raštu pateikus prašymą išleisti.

Atmintinė mokiniams ir tėvams dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių mokykloje parsisiuntimui (PDF dokumentas)

Atnaujinta: 2020-09-04