2021 m. gegužės mėnesio veiklos planas

Renginio pavadinimas Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius
Projektas „Spauda nuo atsiradimo iki šių dienų“, skirtas Pasaulinei spaudos laisvės dienai ir Lietuviškos spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.  Virtuali erdvė 3-7 d.  5-10 klasių mokiniai R.Šmitienė
N.Brazdžiuvienė
R. Šmitienė
Lantel mokymai mokytojams 3D klasė 3 d.
13 val.
Mokytojai V.Čiuldienė V.Čiuldienė
Elektroninis nacionalinis 4 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas. Skaitymas.  3D, 26 kab.  4 d.
10.30 val. 
4 klasių mokiniai J.Sūnelaitienė V.Čiuldienė
Elektroninis nacionalinis 4 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas. Matematika.  3D, 26 kab.  6 d.
10.30 val. 
4 klasių mokiniai J.Sūnelaitienė V.Čiuldienė
Darnios mokyklos veiklos (akcija DAROM) Mokyklos, namų aplinka Gegužės 7-8 .d  Mokyklos bendruomenė R.Šmitienė R.Šmitienė
Tarptautinio Erasmus+ projekto  „Žiedinė ekonomika ir tvarus turizmas – mūsų demokratinė alternatyva ateities Europai“ veiklos.  Virtuali aplinka 3-31 d. Projekto nariai R.Bubelevičienė
J.Sūnelaitienė
R.Šmitienė
V.Čiuldienė
Respublikinės „Žaliosios olimpiados odisėjos“ I etapo veiklos. Virtuali erdvė 3-31 d.  „Darni komanda“ R.Bubelevičienė R.Šmitienė
Lions Quest prevencinės programos užsiėmimai klasėse (Programos „Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“ ir  „Raktai į sėkmę“) Virtuali aplinka 3-31 d. 1-10 kl. mokiniai ir pedagogai Klasių vadovai J.Sūnelaitienė
Tarptautinio ERASMUS+ projekto „Dirbame Europai“ veiklos.  Virtuali erdvė 3-31 d. Projektinės grupės nariai R.Šmitienė
R.Bubelevičienė
J.Sūnelaitienė
V.Čiuldienė
Elektroninis nacionalinis 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas. Skaitymas Virtuali erdvė 11 d.
10.40 val. 
8 klasių mokiniai R.Šmitienė V.Čiuldienė
Elektroninis nacionalinis 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas. Matematika Virtuali erdvė 14 d. 10.40 val. 8 klasių mokiniai R.Šmitienė V.Čiuldienė
Projektas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai. Virtuali nuotraukų ir video (1 min) ekspozicija „Mano šeimos laisvalaikis“ Virtuali erdvė 15 d.  1-6 klasių mokiniai Klasių auklėtojos R.Šmitienė
XXI Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkursas "Mano Aleksandras Puškinas".  Virtuali erdvė Literatūrinis A. Puškino muziejus 3-10 d.  9a ir 9b klasių mokiniai K.Žukauskienė J.Sūnelaitienė
Sveikatiados konkursas „Užkaldžių fiesta“ Pradinių klasių kabinetai 5-21 d.  1-4 klasių mokiniai Pradinių klasių mokytojos J.Sūnelaitienė
Edukacinis žaidimas „Pažinkime Europos šalis“.  Virtuali erdvė 11 d. 8-10 klasių mokiniai R.Bubelevičienė V.Čiuldienė
VGK posėdis Aktų salė  12 d. VGK nariai
Kviestiniai asmenys
J.Sūnelaitienė V.Čiuldienė
Iniciatyva „Į muziejų su šeima“, skirta Tarptautinei šeimos dienai ir Tarptautinei muziejų dienai. Virtuali erdvė Gegužės 15-18 d.  1-10 kl. mokiniai R.Šmitienė
J.Sūnelaitienė
V.Čiuldienė
Projekto Europos klimato iniciatyvos „Kartu už darnią mokyklą“ mokymai Virtuali erdvė 20 d. Projekte dalyvaujantys mokytojai S.Gudunskienė
I.Miliauskienė
R.Šmitienė
Mokytojų veiklos ataskaitos pagal pateiktą grafiką 6 kab.  24-28 d.  Mokytojai V.Čiuldienė V.Čiuldienė

Pastaba. Mokytojai ir mokiniai dalyvauja renginiuose, numatytuose Kauno miesto švietimo skyriaus ir KPKC šio mėnesio renginių plane.

Atnaujinta: 2021-05-06